Waar bent u naar op zoek? 
Waar bent u naar op zoek?   Binnen 24-uur offerte in huis!

Schoon werken volgens Grade-2 en Grade-4

Sommige klanten, met name OEM’ers, hanteren richting toeleveranciers speciale reinheidseisen bij:

– het verspanen van producten;

– het reinigen van producten;

– het assembleren van (sub)samenstellingen;

– het verpakken van producten.

Wij beschikken over alle benodigde kennis, faciliteiten en partners om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Reinheid

Bij reinheid gaat het om (micrometer)kleine deeltjes, moleculaire verontreinigingen (water, koolwaterstoffen, enzovoort) en uitgassing door metalen (denk aan de verschillende staalsoorten). Schone producten worden met name gevraagd voor vacuümtoepassingen in markten als semicon, analytical en space.

High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.

Reinheid

Bij reinheid gaat het om (micrometer)kleine deeltjes, moleculaire verontreinigingen (water, koolwaterstoffen, enzovoort) en uitgassing door metalen (denk aan de verschillende staalsoorten). Schone producten worden met name gevraagd voor vacuümtoepassingen in markten als semicon, analytical en space.

High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.
Grade-2 Cleanliness Het doel is om een schoon product te vervaardigen, met name voor vacuümtoepassingen. Dit is vaak gewenst bij high-tech onderdelen voor bedrijven als ASML. Werken volgens Grade-2 Cleanliness vereist uiterste zorgvuldigheid en voorzichtig handelen om beschadiging te voorkomen en een goed reinigingsresultaat te behalen. Daarvoor worden specifieke technieken ingezet die enkel in geavanceerde cleanrooms kunnen worden uitgevoerd. Naast de reiniging zelf is er nog een belangrijk verschil tussen Grade 2 en Grade 4. Grade-2 reinigen is alleen mogelijk als daarmee al in het productieproces van de onderdelen rekening is gehouden. Indien dergelijke eisen worden gesteld, werken wij alleen met partners die volgens de Grade-2 normen werken. Zij dienen dan bijvoorbeeld speciale smeermiddelen te gebruiken en hun operators mogen onderdelen absoluut niet met de blote hand oppakken. Produceren zij niet conform deze eisen, dan is daarna reiniging volgens de Grade-2 eisen onmogelijk. We zien daarom strikt toe op naleving van Grade 2.

Preventie en reiniging

Men spreekt ook wel van cleanliness en doelt daarmee zowel op de reinheid van producten als op een schone manier van werken. Cleanliness begint immers met preventie: het voorkomen van verontreiniging door te werken in een schone omgeving, zoals een cleanroom, met beschermende kleding en volgens strikte procedures. De minimale verontreiniging die dan toch nog kan optreden, vergt reiniging van de producten. Dat moet uiterst zorgvuldig gebeuren om aan de reinheidseisen te kunnen voldoen en beschadiging van de producten te voorkomen.

Grade-2 Cleanliness Het doel is om een schoon product te vervaardigen, met name voor vacuümtoepassingen. Dit is vaak gewenst bij high-tech onderdelen voor bedrijven als ASML. Werken volgens Grade-2 Cleanliness vereist uiterste zorgvuldigheid en voorzichtig handelen om beschadiging te voorkomen en een goed reinigingsresultaat te behalen. Daarvoor worden specifieke technieken ingezet die enkel in geavanceerde cleanrooms kunnen worden uitgevoerd. Naast de reiniging zelf is er nog een belangrijk verschil tussen Grade 2 en Grade 4. Grade-2 reinigen is alleen mogelijk als daarmee al in het productieproces van de onderdelen rekening is gehouden. Indien dergelijke eisen worden gesteld, werken wij alleen met partners die volgens de Grade-2 normen werken. Zij dienen dan bijvoorbeeld speciale smeermiddelen te gebruiken en hun operators mogen onderdelen absoluut niet met de blote hand oppakken. Produceren zij niet conform deze eisen, dan is daarna reiniging volgens de Grade-2 eisen onmogelijk. We zien daarom strikt toe op naleving van Grade 2.

Preventie en reiniging

Men spreekt ook wel van cleanliness en doelt daarmee zowel op de reinheid van producten als op een schone manier van werken. Cleanliness begint immers met preventie: het voorkomen van verontreiniging door te werken in een schone omgeving, zoals een cleanroom, met beschermende kleding en volgens strikte procedures. De minimale verontreiniging die dan toch nog kan optreden, vergt reiniging van de producten. Dat moet uiterst zorgvuldig gebeuren om aan de reinheidseisen te kunnen voldoen en beschadiging van de producten te voorkomen.

Cleanliness grades

ASML heeft als voorloper op dit gebied zogeheten cleanliness grades gedefinieerd; met name Grade 2 en Grade 4 zijn gangbaar. De klant schrijft de classificatie voor en daarmee de reinheidseisen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de te gebruiken koelvloeistoffen en reinigingsmiddelen, maar ook de manier waarop producten op reinheid moeten worden getest en hoe verontreiniging moet worden gemeten. Denk aan visuele inspectie onder UV-licht, restgasanalyse (RGA) en particle detection.

High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.

Cleanliness grades

ASML heeft als voorloper op dit gebied zogeheten cleanliness grades gedefinieerd; met name Grade 2 en Grade 4 zijn gangbaar. De klant schrijft de classificatie voor en daarmee de reinheidseisen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de te gebruiken koelvloeistoffen en reinigingsmiddelen, maar ook de manier waarop producten op reinheid moeten worden getest en hoe verontreiniging moet worden gemeten. Denk aan visuele inspectie onder UV-licht, restgasanalyse (RGA) en particle detection.

High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.
High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.

Reinheidseisen

De reinheidseisen hangen vooral af van de toepassing van de betreffende producten, bijvoorbeeld of ze in ‘gewoon’ vacuüm of in ultrahoogvacuüm worden ingezet. De belangrijkste eisen worden uitgedrukt in maximaal toegestane waarden voor de partiële drukken van moleculaire verontreinigingen en de deeltjesconcentraties per vierkante meter productoppervlak voor verschillende klassen van deeltjesdiameters. Daaruit volgen dan weer de middelen die moeten worden ingezet, zoals een cleanroom van een bepaalde ISO-klasse en een geschikte reinigingsmethode.

High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.

Reinheidseisen

De reinheidseisen hangen vooral af van de toepassing van de betreffende producten, bijvoorbeeld of ze in ‘gewoon’ vacuüm of in ultrahoogvacuüm worden ingezet. De belangrijkste eisen worden uitgedrukt in maximaal toegestane waarden voor de partiële drukken van moleculaire verontreinigingen en de deeltjesconcentraties per vierkante meter productoppervlak voor verschillende klassen van deeltjesdiameters. Daaruit volgen dan weer de middelen die moeten worden ingezet, zoals een cleanroom van een bepaalde ISO-klasse en een geschikte reinigingsmethode.

Alle expertise en faciliteiten

Grade-4 reinigen is met de juiste installaties inmiddels redelijk eenvoudig te realiseren, terwijl Grade-2 reinigen nog wel een uitdaging is, al ontwikkelt de techniek hiervoor zich snel. Wij beschikken in ons netwerk over alle benodigde expertise en competenties om onderdelen te kunnen leveren volgens de classificaties Grade-2 Cleanliness en Grade-4 Cleanliness.

High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.

Alle expertise en faciliteiten

Grade-4 reinigen is met de juiste installaties inmiddels redelijk eenvoudig te realiseren, terwijl Grade-2 reinigen nog wel een uitdaging is, al ontwikkelt de techniek hiervoor zich snel. Wij beschikken in ons netwerk over alle benodigde expertise en competenties om onderdelen te kunnen leveren volgens de classificaties Grade-2 Cleanliness en Grade-4 Cleanliness.

High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.
High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.

Ketenbeheersing

Leveren volgens Grade 2 is alleen mogelijk als daarmee bij de productie – of zelfs al bij het ontwerp – van de onderdelen rekening wordt gehouden. De hele keten moet aan de eisen kunnen voldoen. Wij werken dan alleen met partners die volgens de Grade-2 normen werken. Zij dienen bijvoorbeeld speciale smeermiddelen te gebruiken en hun operators mogen onderdelen absoluut niet met de blote hand oppakken. Produceren zij niet conform deze eisen, dan is daarna reiniging volgens de Grade-2 eisen onmogelijk. Wij zien daarom strikt toe op naleving van Grade 2 in onze keten.

High-tech cleaning, high-tech production, high-tech assemblage. Grade 2 en Grade 4 cleaning van machine onderdelen en productie onderdelen. Cleaning conform de Grade 2 standards, Cleanliness grades van ASML.

Ketenbeheersing

Leveren volgens Grade 2 is alleen mogelijk als daarmee bij de productie – of zelfs al bij het ontwerp – van de onderdelen rekening wordt gehouden. De hele keten moet aan de eisen kunnen voldoen. Wij werken dan alleen met partners die volgens de Grade-2 normen werken. Zij dienen bijvoorbeeld speciale smeermiddelen te gebruiken en hun operators mogen onderdelen absoluut niet met de blote hand oppakken. Produceren zij niet conform deze eisen, dan is daarna reiniging volgens de Grade-2 eisen onmogelijk. Wij zien daarom strikt toe op naleving van Grade 2 in onze keten.